Hexvix® cystoskopi finner mer kreft og gir mindre tilbakefall

Oslo 11. juni 2009: Cystoskopi med Hexvix® i blått lys (såkalt fluorescenscystoskopi) hjelper leger til å oppdage og fjerne kreft i urinblæren. Faren for at pasientene får tilbakefall minsker også kraftig, viser en ny pasientstudie som presenteres på den nordiske urologikongressen i Reykjavik i dag.

Kreft i urinblæren er den fjerde vanligste formen for kreft blant menn og den åttende vanligste kreftformen blant kvinner. Hvert år oppdages om lag 120 000 nye tilfeller av urinveiskreft i Europa, sier dr. Rolf Høgetveit Hagen, leder Norsk Urologisk Forening.

Kreft i urinblæren er mer vanlig i de store byene enn på landsbygda, og de som røyker løper en ekstra stor risiko for å bli rammet. Det første tegnet på kreft i urinblæren er vanligvis blod i urinen. Legen avgjør da om det skal utføres en såkalt cystoskopi for å sjekke om det forekommer kreft i urinblæren.

Cystoskopet fungerer som en kikkert med et lite kamera som føres gjennom urinrøret. Til nå har kirurgene primært brukt et cystoskop med hvitt lys til å lyse opp blæren. Ved fluorescenscystoskopi tilføres legemiddelet Hexvix® og det brukes et cystoskop som benytter både blått og hvitt lys.
I denne studien, som ble gjennomført på 233 danske pasienter, undersøkte man om det ble færre tilbakefall av kreft innen 12 måneder ved å bruke fluorescenscystoskopi i blått lys.

36 prosent mindre tilbakefall
Resultatet som presenteres på den nordiske urologikongressen på Reykjavik i dag er oppløftende for pasientene. Et viktig resultat i denne studien er at bruk av Hexvix og blått lys gir mindre tilbakefall. Mens hele 47 prosent av pasientene som ble operert med hvitt lys fikk tilbakefall, fikk bare 31 prosent av de pasientene som ble operert med Hexvix® og blått lys tilbakefall. Dette innebærer at pasienter som opereres med Hexvix® og blått lys har 36 prosent mindre tilbakefall.
Og studien viser at hos 42 prosent av pasientene ble det funnet flere kreftsvulster med Hexvix® og blått lys enn ved hvitt lys alene.

Denne danske studien bekrefter resultatene fra en stor internasjonal undersøkelse med 789 pasienter fra USA og Europa som ble presentert på den internasjonale urologikongressen i Stockholm 19. mars i år.

Kreften lyser rødt
Fluorescenscystoskopi gjør at kreften lyser rødt mot en blå bakgrunn, noe som gjør at kirurgene oppdager kreft som ikke er synlige med standardmetoden hvitt lys.

- Studien bekrefter at fluorescenscystoskopi er bedre enn vanlig cystoskopi med hvitt lys når det gjelder å finne kreftsvulster. Blærekreftpasienter kan nå få tilgang til en mer effektiv diagnostisk metode sier dr. Rolf Høgetveit Hagen, leder i Norsk Urologisk Forening

- Kreft i urinblæren er svært vanskelig å behandle. Om lag halvparten av blærekreftpasientene opplever at kreften kommer tilbake etter første operasjon, og mange pasienter får tilbakefall allerede etter noen måneder og må derfor operere på nytt. Dette kan gjenta seg en rekke ganger, sier dr. Rolf Høgetveit Hagen.

Årsaken til den høye tilbakefallsprosenten er at kirurgen overser svulster, eller ikke fjerner dem fullstendig. På en kvadratcentimeter av urinblæren kan det være opptil en milliard kreftceller. Studien dokumenterer at fluorescenscystoskopi gjør det lettere å oppdage blærekreft og dette reduserer antall pasienter som får tilbakefall, sier dr. Rolf Høgetveit Hagen.

Av alle krefttyper er blærekreft den kreftform som har flest tilbakefall. Ingen annen kreftform har så stor andel langtidsoverlevende pasienter som må kontrolleres regelmessig og behandles i ettertid. Blærekreft er dermed den dyreste kreftformen å behandle. Bruken av fluorescenscystoskopi er foreløpig lite utbredt i Norge og Sverige. I Danmark er imidlertid bruken langt høyere. Dansk helsevesen har valgt å finansiere fluorescenscystoskopi, noe som på sikt kan resultere i færre operasjoner, mindre besvær for pasientene og reduserte kostnader.

  

Kreft sett i hvitt lys --> Kreft sett med Hexvix i blått lys.
Kreften er sterkt rødfarget

Bilder: Prof. Dirk Zaak, University of Munich, Tyskland

For bilder, video og mer informasjon om undersøkelsen se www.hexvix.com/journalists/index.asp.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure ASA,
mobil +47 913 19 535, e-post kh@photocure.no
Dr. Rolf Høgetveit Hagen, leder Norsk Urologisk Forening,
mobil +47 906 82 269, e-post: ho-hag@online.no

Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnostisering av kreft. Photocure har to egenutviklede farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en lyskilde, Aktilite®-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom verdensomspennende studier testes produktene kontinuerlig for nye indikasjoner, og målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
Photocure®, Metvix®, Hexvix® and Aktilite® er registrerte varemerker til Photocure ASA.

Photocure ASA