Fact Sheet (Norwegian)

Informasjon om Blærekreft-Norge og Blålys-metoden med Hexvix® og Cysview®.

  • Om Blålys-metoden

    Blålys-metoden, også kalt fluorescens cystoskopi eller fotodynamisk diagnose (PDD), er tatt i bruk i nesten alle sykehus i Norge som gjør blæreoperasjoner. Blålys-metoden (BLCTM) kan brukes både med fleksible cystoskop i poliklinikken og med rigide cystoskop under TURB operasjoner.

  • Om Blærekreft-Norge

    Blærekreft er den 6.hyppigste kreftformen i Norge og er 3 ganger så hyppig blant menn som hos kvinner.1 Det ble i Norge i 2015 meldt 1731 nye tilfeller av blærekreft, og omkring 11000 nordmenn lever til enhver tid med blærekreft. Sykdommen kjennetegnes av hyppige tilbakefall, og ingen annen kreftform har så stor andel langtidsoverlevende pasienter som må kontrolleres (cystoskopi) og behandles (kirurgi, cellegift, immunterapi) regelmessig, noe som utgjør en stor byrde både for helsevesenet og pasientene. Hvert år dør ca. 360 norske pasienter av blærekreft.